Schoolinlichtingen en afsprakennota

 AFSPRAKENNOTA

SCHOOLJAAR 2018-2019

 

 

STEDELIJKE BASISSCHOOL EKSAARDE

DAM 67

9160 LOKEREN

09/346.82.96

  

directie.basisschooleksaarde@lokeren.be

www.stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Hoofdstuk 1  Situering van onze school

1.1       Naam en adres, telefoon

Stedelijke Basisschool Eksaarde
Dam 67
9160 Lokeren

Tel.: 09/346.82.96

GSM directeur: 0497/61.15.22 of 0468/12.18.11

E-mail: directie.basisschooleksaarde@lokeren.be

1.2       Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)

Onze school is een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Schoolbestuur:           Stadsbestuur van Lokeren

Groentemarkt 1
9160 Lokeren.
Tel.: 09/340.94.11

 

Website stad Lokeren:

www.lokeren.be

 

Website school:
www.stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de stad kun je steeds terecht bij:

          - Mevr. Nina Van der Sypt, Schepen van Onderwijs. Tel. 09/340.94.02

            Zitdag: elke dinsdag van 16u15 tot 18u30 op het stadhuis.

          - Het sectorhoofd van het stedelijk onderwijs: Dhr. Kris Van den Bossche.
           Tel. 09/340.94.86.00

            Elke werkdag van 08u30 tot 17u00

 

1.3       Personeel

 

 

Directeur:

 

          Bogaert Veerle                                     directie.basisschooleksaarde@lokeren.be

          Tel school                                             09/346.82.96              
          GSM directeur                                       0497/61.15.22/0468/12.18.11

 


Kleuteronderwijs:

 

          1 e klA             Rogiers Chantal                                                          

          1 e klB             Stremus Eline en                                                                    
                                 Snoeck Charlotte (vervanging 4u)                             

          2e kl                Stevens Els en                                                            
                                 Goeters Lot en
                                 Snoeck Charlotte                                                                    

          3 e kl                Willems Sabien en                                                      

                                  Vlaminck Mieke                                                                     

 

         

Lager onderwijs:

 

          1e ljA               Verhulst Veerle                                                           

          1e ljB               Simoen Ellen en                                                         
                                 Snauwaert Charlotte                                                  

          2e ljA               Rombaut Evi                                                              

          2e ljB               Vermeersch Kelly                                                      

          3e ljA               Van Droogenbroeck Marieken            en
                                 Raes Laura (vervanging 4u)                           

          3e ljB               Van Acker Evi en                                                       

                                 Raes Laura (vervanging 4u)                                      
          4e ljA               Bessemans Lore                                                         

          4e ljB               De Maesschalck Bart                                                 

          5e ljA               Van Veirdeghem Karen en                                         
De Vos Elien                                       

          5e ljB               D’hooge Jolien en
                                 Raes Laura                                                                 

          6e ljA               Mertens Isabel en                                                       
                                 De Vos Elien (vervanging 4u)                                                
          6e ljB               D’Hooge Stefanie en                                                  
                                 De Vos Elien (vervanging 4u)                                                                                                         

         


Vakleraars:

Lichamelijke Opvoeding kleuter:      

          Impens Gerlinde                                                                                

 

Lichamelijke Opvoeding lager:     

          Impens Gerlinde                                                                                

          De Witte Pascal
         De Jonghe Rendel    

 

Zorgteam                                     

          Van Loo Nancy                                                                                  

          Vlaminck Mieke
          De Vos Elien                                                                                      
          Raes Laura                                                                                        

 

Kinderverzorgster:                        

          Poppe Hilde                                                                                        

 

Rooms-Katholieke Godsdienst:    

          D’hooge Jolien                                                                                                           

Niet-Confessionele Zedenleer

          Boelaert Auréla                                                                                   

          Vervaet Rita
          Clays Kim                                                                                          

 

Islamitische Godsdienst:              

          Calik Kevser                                                                                      

ICT-coördinatie:      

Peter Van Eynde                                                                               

 

Administratief personeel:         

          Bracke Marleen                                                                                 

          Bracke Rodney                                                                                  

          Van Aert Marie                                                                                              

 

Opvang:

          Tel. opvang (vanaf 16u)                                       0478/82.93.76

          Bogaert Lieve                                                                                     

          Impens Gerlinde                                                                            

          Vervaet Rogier                                                                                   
          Snauwaert Charlotte                                                                          
          De Vos Elien                                                                                      

          Raes Laura                                                                                        

 

Poets & keukenpersoneel:
          Bonne Carina

          Damman Carine

          Dezeure Patricia

          Limpens Isolde

          Van de Vijver Pascale

          Vervaet Rita


1.4       Ouderraad

Onze school heeft een ouderraad. Elke ouder maakt hiervan deel uit.

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen onze school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, het personeel en de directeur van de school.
Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert op geregelde tijdstippen.
Onze ouderraad wordt vertegenwoordigd door 2 voorzitters: Klaartje Vanhuffel (mama van Simon Vervaele (6B) en Kasper Vervaele (5A)) en Manu Vercauteren (papa van Joran Vercauteren (4B) en Lena Vercauteren (1B)).

 

 

1.5       Schoolraad

De doelstelling van een schoolraad is de bevordering van de opvoeding en het onderwijs van de kinderen door een nauwe samenwerking met het schoolbestuur, de leerkrachten en de ouders.

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijs-aangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in één van de scholen van de Stedelijke Basisschool Lokeren.

De huidige schoolraad bestaat uit:    

            De vertegenwoordiger van de ouders: Mevr. Peeters Freya (voorzitter)

De vertegenwoordiger van het personeel: Mevr. Stremus Eline.   

De vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap:  Mevr. Miek van Duffel.

Aangevuld met de schepen van onderwijs, de directeurs en vertegenwoordigers van SBS Staakte en SBS Spoele.

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk tien kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

 

 

1.6       Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw). Dhr. Eric De Witte, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon.

 

 

1.7       Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap

Onderwijsinspecteur: Mevr. Vera Pollier.

Inspecteur Rooms-Katholieke godsdienst: Dhr. Chrétien Vermachelen

Inspecteur Islamitische godsdienst: Dhr. Malik Al Asmar.
Inspecteur Niet-Confessionele zedenleer: Mevr. Marlene Stevens.

 

 

1.8       Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via de OVSG-leerplannen, in de leergebieden:

                   - lichamelijke opvoeding;

       - muzische vorming;

       - taal (ook tweede taal);

       - wereldoriëntatie;

       - wiskundige initiatie en wiskunde;

en de leergebiedoverschrijdende thema's:

       - leren leren;

       - sociale vaardigheden;

       - ICT.

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.

 

 

 

1.9       Schoolstructuur

De directie bepaalt autonoom de indeling in groepen.

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode.

De lagereschoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en/of leervorderingen.

Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep.
Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meer andere groepen worden ingedeeld.

 

 

1.10     Scholengemeenschap

Onze school vormt een scholengemeenschap met:

 

 1. Stedelijke Basisschool Staakte
  Hoogstraat 192
  9160 Lokeren   
  Directeur: Piet Van Kerckhove

 

 1. Stedelijke Basisschool Spoele
  Spoele 40
  9160 Lokeren
  Directeur: Stijn Deschepper

 

 1. Gemeentelijke Basisschool Zele
  Bookmolenstraat 2
  9240 Zele
  Directeur: Geert Rombout

 

Hoofdstuk 2      Organisatorische afspraken

 

 

2.1       Openstellen van de school - organisatie van de schooluren

- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

       - ochtend: 08u25 tot 12u

       - namiddag: 13u25 tot 15u20

- Woensdag:

       - ochtend: 08u25 tot 12u

       - namiddag: vrij

 

’s Morgens gaat de schoolpoort open om 08u10. Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf 13u10 voor de leerlingen die thuis gaan eten.

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, worden ’s avonds begeleid.

 

2.2       Schoolvakanties, pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen

Schoolvakanties:

- Eerste trimester:

            - herfstvakantie: van 29 oktober 2018 tot en met 2 november 2018
            - kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019

- Tweede trimester:

                      - krokusvakantie: van 4 maart 2019 tot en met 8 maart 2019

                      - paasvakantie: van 8 april 2019 tot en met 22 april 2019

- Derde trimester:

            - Onze-Lieve-Heer Hemelvaart: van 30 mei 2019 tot en met 31 mei 2019

            - pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019

 

Pedagogische studiedagen:
- vrijdag 19 oktober 2018 (volledige dag)
- woensdag 6 februari 2019

 

Facultatieve vrije dagen:

- maandag 1 oktober 2018

- vrijdag 17 mei 2019

 

2.3       Betaalde opvang, toezichten en kinderopvang

Er is toezicht vanaf 07u00 tot 18u30.
Morgenopvang: € 1,00 per beginnend halfuur.
Middagopvang: € 0,40.
Avondopvang: € 1,00 per beginnend halfuur.

Naschoolse Franse les voor het vijfde en het zesde leerjaar op maandag en donderdag van 15u20 tot 15u50: gratis.

 

Bij het niet / te laat afhalen van uw kind(eren), gelden volgende regels:

- De eerste keer dat dit voorvalt en de ouders hebben de school verwittigd: in samenspraak met de ouders wordt het kind zo snel mogelijk opgehaald.

- Vanaf de tweede keer dat dit gebeurt en/of de ouders hebben de school niet verwittigd, wordt er €12,50 in rekening gebracht en wordt de noodprocedure gestart.

 

Andere prijzen:
Drankje: € 0,40
Middagmaal kleuters: € 3,00
Middagmaal lager: € 3,20
De morgen- en avondopvang is te bereiken via de Muylaertstraat (oprit naast het Uylennestje). Het lokaal van de opvang bevindt zich achteraan naast de KSJ-lokalen.

De opvang is telefonisch te bereiken via het GSM-nummer: 0478/.82.93.76.

 

Tijdens de speeltijden mogen geen kinderen in de lokalen en gangen aanwezig zijn.

 

Onze school werkt ook samen met de buitenschoolse kinderopvang ‘Patjoepelke’. Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met ‘Patjoepelke’.
Op woensdagnamiddag, vrije dagen en tijdens de vakantieperiodes kunnen de kinderen steeds terecht in ‘Buitenschoolse Opvang’, Hoogstraat 51, 9160 Lokeren (09/279.58.24)

Ouders die gebruik willen maken van woensdagnamiddagopvang, schoolvrije dagen of vakantieopvang, moeten zich vooraf registreren in het online inschrijvingsprogramma. Registreren kan eenvoudig via https://lokeren.ticketgang.eu. (De handleiding kunt u terugvinden op de website van de stad Lokeren onder buitenschoolse kinderopvang.)

De ouder dient ook een schriftelijke overeenkomst binnen te brengen bij ‘Patjoepelke’. Indien er geen getekende schriftelijke overeenkomst is, kunnen zij uw dossier niet activeren.
Kinderen die niet ingeschreven zijn, mogen niet worden meegenomen.

 

 

 • De opvanguren beginnen te lopen een kwartier na het einde van de schooldag.
  Ook kinderen  die na de overname door Patjoepelke op de speelplaats afgehaald worden door de ouders, zullen aangerekend worden door Patjoepelke.
 • Voor opvang op schoolvrije dagen en alle vakanties is reservatie noodzakelijk.
  Indien meerdere scholen gelijktijdig een schoolvrije dag hebben, wordt de opvang gecentraliseerd.

 

 

2.4       Schoolverzekering

Het schoolbestuur heeft een verzekering afgesloten bij Belfius tegen lichamelijke ongevallen van zijn leerlingen.

De leerlingen en begeleiders zijn verzekerd voor alle schoolactiviteiten, in of buiten de school, tijdens of na de schooluren.

Bij het volgen van de meest veilige weg is elk kind verzekerd van en naar de school.

De verzekering betaalt de kosten terug die het ziekenfonds niet vergoedt en dit gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval.

Wat te doen bij een ongeval?

- de directie of leerkracht zo snel mogelijk verwittigen en een formulier vragen
- formulier laten invullen door de dokter en zo vlug mogelijk  terugbezorgen aan de school
- uw onkostennota’s bijhouden en indienen bij uw ziekenfonds
- bewijs van opleg vragen en afgeven op de school.

 

 

2.5       Afwezigheden van kleuters en leerlingen
Bij afwezigheid gelieve de school hiervan nog dezelfde dag telefonisch (09/346.82.96) te verwittigen.
Leerplichtige leerlingen dienen bij de hervatting van de lessen een geldig afwezigheidsattest aan de klasleerkracht te bezorgen.

Bij problematische afwezigheden wordt vanaf de 5e halve dag het CLB ingelicht en wordt een dossier opgestart.

 

Hoofdstuk 3    Ouders en school

 

 

3.1       Oudercontact

Het eerste contact tussen school en ouders is het heen-en-weerschriftje of de schoolagenda.

Bij gescheiden ouders vragen wij om samen naar het oudercontact te komen, zodat beide ouders dezelfde informatie horen.

 

Kennismakingsmoment en infoavond met de juf of meester: donderdag 30 augustus 2018

 

Data:

- dinsdag 23 oktober 2018 (lager)

- maandag 3 december 2018 (kleuters)

- woensdag 19 december 2018 (lager 3/4/5/6)

- dinsdag 29 januari 2019 (lager 1/2)

- donderdag 27 juni 2019 (kleuters en lager)

- vrijdag 28 juni 2019 (kleuters en lager)

 

Contact met directeur of zorgcoördinator: op uitnodiging of na afspraak 09/346.82.96

Tijdens de lesuren zijn er geen contacten met de klasleerkrachten mogelijk, enkel op uitnodiging.

 

 

3.2       Zorg op school

Het schoolgebeuren zou voor alle kinderen een aangename ervaring moeten zijn. Maar dit is niet voor iedereen zo, het loopt niet altijd van een leien dakje. Mocht je als ouder ondervinden dat het naar schoolgaan van je kind op een bepaald moment moeilijk gaat, kunt u steeds beroep doen op een aantal mensen op school.

In de eerste plaats staat de klastitularis van je kind paraat om jullie vragen te beantwoorden. Praten helpt. Ook jullie kinderen nodigen we uit om alles open te bespreken met de klastitularis.

Logopedie voor kleuters op school tijdens de lesuren is eventueel mogelijk indien er voldoende klaslokalen beschikbaar zijn.

Op school is er een zorgteam aanwezig die een aanspreekpunt kunnen zijn voor klastitularis, ouders en kinderen. Met vragen rond gedrag, leermoeilijkheden, pesten, vragen op sociaal–emotioneel gebied, … kunt u steeds bij de zorgcoördinator (juf Nancy Van Loo) terecht.

In overleg met ouders, klastitularis en zorgcoördinator kan het CLB centrum voor leerlingenbegeleiding) betrokken worden bij de zorgvraag. Ouders kunnen met hun zorgen ook steeds rechtstreeks bij het CLB terecht. De gegevens van het CLB zijn: Grote Kaai 7, 9160 Lokeren – 09/348.25.62 – lokeren@vclbwaasdender.bewww.vclbwaasdender.be.

Wij geloven dat een open gesprek veel deuren opent om op een opbouwende manier samen te werken.

 

 

3.3       Zwemmen

De data voor het zwemmen worden telkens meegedeeld in het inlichtingenblad en op de jaarkalender.

Zwemmen is een volwaardige les en elke leerling dient er aan deel te nemen. Indien deelnemen niet kan, is een briefje van de ouders noodzakelijk. Voor een langere periode wordt een doktersattest gevraagd (behalve voor niet-leerplichtige kleuters).

 


3.4       Rapporten

De resultaten van de kinderen worden door de leerkrachten digitaal ingegegeven in het evaluatieprogramma “Schoolonline”. Naast de leergebieden en domeinen zijn ook het onderwerp, de datum en het doel waarnaar gepeild werd bij de toets en andere evauluatievormen terug te vinden op het rapport. Soms werden er meerdere doelen getoetst. Deze staan chronologisch gerangschikt. Wanneer een doel nog een bepaalde moeilijkheid oplevert of extra aandacht verdient, zal dit door de leerkracht met een woordje uitleg verduidelijkt worden onder het doel of de doelen van een bepaald leergebied of domein.

Aangezien we gedifferentieerd werken, zal het rapport van uw kind er misschien anders uitzien dan dat van een ander kind. We zorgen er namelijk voor, dat wanneer iets niet begrepen werd, er extra hulp of middelen geboden worden. Ook wanneer uw kind afwezig was, zal dat worden weergegeven met een aandachtscode.

De juf of de meester voegt bij elk rapport een persoonlijk woordje toe.

In de klas wordt het rapport door de leerkracht met uw kind besproken. Het is van groot belang dat ook u samen met uw kind het rapport bespreekt. Zo leert uw kind zichzelf te onderzoeken en stapt het de weg op naar zelfstandigheid. Deze worden meegegeven met de leerlingen van de lagere school op volgende data:

 1. Donderdag 18 oktober 2018
 2. Vrijdag 7 december 2018 (3 – 4 – 5 - 6e lj)
 3. Woensdag 19 december 2018
 4. Vrijdag 22 februari 2019
 5. Vrijdag 26 april 2019
 6. Vrijdag 7 juni 2019
 7. Woensdag 26 juni 2019

 

 

3.5       Te onthouden data

 

Zie schoolkalender 2018-2019

 

 

3.6       Verkeerstips

De verkeerswereld van de volwassenen is niet gericht op kinderen.

Je moet er rekening mee houden, dat ze hun eigen leefwereld, mogelijkheden en beperkingen hebben.

Tot 8 jaar, en bij druk verkeer tot 10 jaar, kan een kind moeilijk de verkeersregels in praktijk omzetten, gelieve deze kinderen dan ook niet alleen met de fietsenrang mee te sturen.

 

Door gebrek aan ervaring zal het zelfs vaak de SLECHTE GEWOONTEN VAN OUDEREN overnemen.

 

Tijdens de bouwwerken wordt de toegang aan de Dam afgesloten. De fietsers die ’s avonds meegaan met de fietsenrang (lager) worden gevraagd om de toegang langs de sporthal (Muylaertstraat) te gebruiken. Aan de voetgangers (lager) + kleuters (voetgangers en fietsers) wordt gevraagd om langs de opvang/3delj. te komen.

 

Tijdens de bouwwerken wordt er ook een deel van onze speelplaatsen afgesloten (zie plan).

 

 

 

 

MOGEN WE MET AANDRANG EN VOOR IEDERS VEILIGHEID VRAGEN OM STEEDS AAN DE POORT TE WACHTEN TOT DE LEERKRACHT VAN TOEZICHT DEZE OPENT OM 8U10, 12U, 15U20 EN DE SCHOOL VOORAF NIET ONNODIG TE BETREDEN! BEDANKT VOOR JULLIE BEGRIP.