Schoolinlichtingen en afsprakennota

 

AFSPRAKENNOTA

SCHOOLJAAR 2017-2018

 

 STEDELIJKE BASISSCHOOL EKSAARDE

DAM 67

9160 LOKEREN

09/346.82.96

  

directie.basisschooleksaarde@lokeren.be

www.stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

 

 

Hoofdstuk 1   Situering van de school

1.1       Naam, adres en telefoon
1.2       Schoolbestuur
1.3       Personeel
1.4       Ouderraad
1.5       Schoolraad
1.6       Pedagogische begeleiding
1.7       Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap
1.8       Onderwijsaanbod (leergebieden) - leerplannen
1.9       Schoolstructuur
1.10     Scholengemeenschap

 

Hoofdstuk 2   Organisatorische afspraken

2.1       Openstellen van de school - organisatie van de schooluren
2.2       Schoolvakanties, pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen
2.3       Betaalde opvang, toezichten en kinderopvang
2.4       Schoolverzekering
2.5       Afwezigheden van kleuters en leerlingen


Hoofdstuk 3   Ouders en school

3.1       Oudercontact
3.2       Zorg op school
3.3       Zwemmen
3.4       Rapporten
3.5       Te onthouden data
3.6       Verkeerstips

 

Hoofdstuk 1  Situering van onze school

  

1.1       Naam en adres, telefoon

Stedelijke Basisschool Eksaarde
Dam 67
9160 Lokeren

Tel.: 09/346.82.96
GSM directeur: 0497/61.15.22
E-mail: directie.basisschooleksaarde@lokeren.be

  

1.2       Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)

Onze school is een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Schoolbestuur:           Stadsbestuur van Lokeren

Groentemarkt 1
9160 Lokeren.
Tel.: 09/340.94.11

 Website stad Lokeren:

www.lokeren.be

 Website school:

www.stedelijkbasisonderwijslokeren.be

  

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de stad kun je steeds terecht bij:

          - Mevr. Nina Van der Sypt, Schepen van Onderwijs. Tel. 09/340.94.02

            Zitdag: elke dinsdag van 16u15 tot 18u30 op het stadhuis.

          - Het sectorhoofd van het stedelijk onderwijs: Dhr. Steven Verbeke. Tel. 09/340.94.33

            Elke werkdag van 08u30 tot 17u00

 

1.3       Personeel

 

 

Directeur:

 

          Bogaert Veerle                                     directie.basisschooleksaarde@lokeren.be

          Tel school                                                                                  09/346.82.96               GSM directeur                                                                                                                 0497/61.15.22

 

Kleuteronderwijs:

         1 e klA             Rogiers Chantal                                                            09/348.75.40
         1 e klB             Stremus Eline en                                                          0478/98.44.85
                               Snoeck Charlotte (vervanging 4u)                                  0496/64.28.66
         2e kl                Stevens Els en                                                             0475/31.72.14
                                Goeters Lot                                                                  0472/83.21.39
         3 e klA             Willems Sabien                                                             09/349.32.49
         3 e klB             Vlaminck Mieke           en                                              0472/46.00.94
                                 Snoeck Charlotte                                                         0496/64.28.66

 

         

Lager onderwijs:

 

          1e ljA               Verhulst Veerle                                                            09/349.14.91
           1e ljB               Simoen Ellen en                                                          09/339.07.57
                                Snauwaert Charlotte                                                     0476/23.75.53
         2e ljA               Rombaut Evi                                                                 0476/95.46.26
         2e ljB               Vermeersch Kelly                                                          0497/91.07.15
         3e ljA               Van Droogenbroeck Marieken                                         09/398.42.93
         3e ljB               Van Acker Evi en                                                           09/335.94.74
                                Raes Laura (vervanging 4u)                                           0475/33.97.07
         4e ljA               Bessemans Lore                                                            0485/31.29.19
         4e ljB               De Maesschalck Bart                                                      0499/24.90.38
         5e ljA               Van Veirdeghem Karen en                                              09/349.59.08
                                 Raes Laura (vervanging 4u)                                           0475/33.97.07
         5e ljB               De Vos Elien                                                                  0472/69.62.92
         6e ljA               Mertens Isabel en                                                           0486/58.36.86
                                D’Hooge Jolien                                                               0472/43.53.08
         6e ljB               D’Hooge Stefanie en                                                       0479/32.58.18
                                Raes Laura (vervanging 4u)                                            0475/33.97.07                                                                    

 Vakleraars:

 Lichamelijke Opvoeding kleuter:      

          Impens Gerlinde                                                                                 0499/61.94.53

 

Lichamelijke Opvoeding lager:     

          Impens Gerlinde                                                                                 0499/61.94.53
          De Witte Pascal    

 

Zorgteam                                     

          Van Loo Nancy                                                                                   09/346.66.63
         Vlaminck Mieke                                                                                   0472/46.00.94
         Raes Laura                                                                                         0475/33.97.07

 

Kinderverzorgster:                        

          Poppe Hilde                                                                                         03/772.51.15

 

Rooms-Katholieke Godsdienst:    

          D’hooge Jolien                                                                                    0472/43.53.08
          De Vos Elien                                                                                       0472/69.62.92

Niet-Confessionele Zedenleer

          Boelaert Auréla                                                                                   0477/25.46.37
          Vervaet Rita                                                                                        0474/48.02.00

 

Islamitische Godsdienst:              

          Calik Kevser                                                                                       0489/10.66.63

ICT-coördinatie:                          

 

         Peter Van Eynde                                                                                  0495/46.62.71

 

Administratief personeel:         

 

          Bracke Marleen                                                                                  
          Bracke Rodney                                                                                  
         Van Aert Marie                                                                                   

 

Opvang:

 

         Tel. opvang (vanaf 16u)                                                                       0478/82.93.76
         Bogaert Lieve                                                                                      0486/16.07.41
         De Maesschalck Bart                                                                            0499/24.90.38
         Vervaet Rogier                                                                                    0494/86.56.42
         Snauwaert Charlotte                                                                            0476/23.75.53
         De Vos Elien                                                                                       0472/69.62.92
         Raes Laura                                                                                         0475/33.97.07

 

Poets & keukenpersoneel:
          Bonne Carina
         Damman Carine
         Dezeure Patricia
         Limpens Isolde
         Van de Vijver Pascale
         Vervaet Rita


1.4       Ouderraad

Onze school heeft een ouderraad. Elke ouder maakt hiervan deel uit.

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen onze school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, het personeel en de directeur van de school.
Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert op geregelde tijdstippen.
Onze ouderraad wordt vertegenwoordigd door 2 voorzitters: Klaartje Vanhuffel (mama van Simon Vervaele (5B) en Kasper Vervaele (4A)) en Manu Vercauteren (papa van Joran Vercauteren (3A) en Lena Vercauteren (3e klB)).

 

 

1.5       Schoolraad

De doelstelling van een schoolraad is de bevordering van de opvoeding en het onderwijs van de kinderen door een nauwe samenwerking met het schoolbestuur, de leerkrachten en de ouders.

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijs-aangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in één van de scholen van de Stedelijke Basisschool Lokeren.

De huidige schoolraad bestaat uit:    

            De vertegenwoordiger van de ouders: Mevr. Peeters Freya (voorzitter)

De vertegenwoordiger van het personeel: Mevr. Stremus Eline.   

De vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap:  Mevr. Miek van Duffel.

Aangevuld met de schepen van onderwijs, de directeurs en vertegenwoordigers van SBS Staakte en SBS Spoele.

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk tien kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

 

 

1.6       Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw). Dhr. Eric De Witte, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon.

 

 

1.7       Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap

Onderwijsinspecteur: Mevr. Vera Pollier.

Inspecteur Rooms-Katholieke godsdienst: Mevr. Myriam De Backer.

Inspecteur Islamitische godsdienst: Dhr. Malik Al Asmar.
Inspecteur Niet-Confessionele zedenleer: Mevr. Marlene Stevens.

 

 

1.8       Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via de OVSG-leerplannen, in de leergebieden:

                   - lichamelijke opvoeding;

       - muzische vorming;

       - taal (ook tweede taal);

       - wereldoriëntatie;

       - wiskundige initiatie en wiskunde;

en de leergebiedoverschrijdende thema's:

       - leren leren;

       - sociale vaardigheden;

       - ICT.

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.

 

1.9       Schoolstructuur

De directie bepaalt autonoom de indeling in groepen.

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode.

De lagereschoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en/of leervorderingen.

Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep.
Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meer andere groepen worden ingedeeld.

 

 

1.10     Scholengemeenschap

Onze school vormt een scholengemeenschap met:

 

 1. Stedelijke Basisschool Staakte
  Hoogstraat 192
  9160 Lokeren    

            Directeur: Piet Van Kerckhove

 

 1. Stedelijke Basisschool Spoele
  Spoele 40
  9160 Lokeren

            Directeur: Vanja Colson

 

 1. Gemeentelijke Basisschool Zele
  Bookmolenstraat 2
  9240 Zele

            Directeur: Geert Rombout

 

Hoofdstuk 2      Organisatorische afspraken

 

 

2.1       Openstellen van de school - organisatie van de schooluren

- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

       - ochtend: 08u25 tot 12u

       - namiddag: 13u25 tot 15u20

- Woensdag:

       - ochtend: 08u25 tot 12u

       - namiddag: vrij

 

’s Morgens gaat de schoolpoort open om 08u10. Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf 13u10 voor de leerlingen die thuis gaan eten.

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, worden ’s avonds begeleid.

 

2.2       Schoolvakanties, pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen

Schoolvakanties:

- Eerste trimester:

            - herfstvakantie: van 30 oktober 2017 tot en met 3 november 2017
            - kerstvakantie: van 25 december 2017 tot en met 5 januari 2018

- Tweede trimester:

                      - krokusvakantie: van 12 februari 2018 tot en met 16 februari 2018
                     - paasvakantie: van 2 april 2018 tot en met 13 april 2018

- Derde trimester:

            - Onze-Lieve-Heer Hemelvaart: van 10 mei 2018 tot en met 11 mei 2018
            - pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018

 

Pedagogische studiedagen:
- vrijdag 20 oktober 2017 (volledige dag)
- woensdag 14 maart 2018

 

Facultatieve vrije dagen:

- maandag 30 april 2018
- woensdag 2 mei 2018
- woensdag 9 mei 2018

 

2.3       Betaalde opvang, toezichten en kinderopvang

Er is toezicht vanaf 07u00 tot 18u30.
Morgenopvang: € 1,00 per beginnend halfuur.
Middagopvang: € 0,40.
Avondopvang: € 1,00 per beginnend halfuur.

Naschoolse Franse les voor het vijfde en het zesde leerjaar op maandag en donderdag van 15u20 tot 15u50: gratis.

 

Bij het niet / te laat afhalen van uw kind(eren), gelden volgende regels:

- De eerste keer dat dit voorvalt en de ouders hebben de school verwittigd: in samenspraak met de ouders wordt het kind zo snel mogelijk opgehaald.

- Vanaf de tweede keer dat dit gebeurt en/of de ouders hebben de school niet verwittigd, wordt er €12,50 in rekening gebracht en wordt de noodprocedure gestart.

 

Andere prijzen:
Drankje: € 0,40
Middagmaal kleuters: € 3,00
Middagmaal lager: € 3,20
De morgen- en avondopvang is te bereiken via de Muylaertstraat (oprit naast het Uylennestje). Het lokaal van de opvang bevindt zich achteraan naast de KSJ-lokalen.

De opvang is telefonisch te bereiken via het GSM-nummer: 0478/.82.93.76.

 

Tijdens de speeltijden mogen geen kinderen in de lokalen en gangen aanwezig zijn.

 

Onze school werkt ook samen met de buitenschoolse kinderopvang ‘Patjoepelke’. Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met ‘Patjoepelke’.
Op woensdagnamiddag, vrije dagen en tijdens de vakantieperiodes kunnen de kinderen steeds terecht in ‘Buitenschoolse Opvang’, Hoogstraat 51, 9160 Lokeren (09/279.58.24)

Ouders die gebruik willen maken van woensdagnamiddagopvang, schoolvrije dagen of vakantieopvang, moeten zich vooraf registreren in het online inschrijvingsprogramma. Registreren kan eenvoudig via https://lokeren.ticketgang.eu. (De handleiding kunt u terugvinden op de website van de stad Lokeren onder buitenschoolse kinderopvang.)

De ouder dient ook een schriftelijke overeenkomst binnen te brengen bij ‘Patjoepelke’. Indien er geen getekende schriftelijke overeenkomst is, kunnen zij uw dossier niet activeren.
Kinderen die niet ingeschreven zijn, mogen niet worden meegenomen.

 

 

 • De opvanguren beginnen te lopen een kwartier na het einde van de schooldag.
  Ook kinderen  die na de overname door Patjoepelke op de speelplaats afgehaald worden door de ouders, zullen aangerekend worden door Patjoepelke.
 • Voor opvang op schoolvrije dagen en alle vakanties is reservatie noodzakelijk.
  Indien meerdere scholen gelijktijdig een schoolvrije dag hebben, wordt de opvang gecentraliseerd.

 

 

2.4       Schoolverzekering

Het schoolbestuur heeft een verzekering afgesloten bij Belfius tegen lichamelijke ongevallen van zijn leerlingen.

De leerlingen en begeleiders zijn verzekerd voor alle schoolactiviteiten, in of buiten de school, tijdens of na de schooluren.

Bij het volgen van de meest veilige weg is elk kind verzekerd van en naar de school.

De verzekering betaalt de kosten terug die het ziekenfonds niet vergoedt en dit gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval.

Wat te doen bij een ongeval?

- de directie of leerkracht zo snel mogelijk verwittigen en een formulier vragen
- formulier laten invullen door de dokter en zo vlug mogelijk  terugbezorgen aan de school
- uw onkostennota’s bijhouden en indienen bij uw ziekenfonds
- bewijs van opleg vragen en afgeven op de school.

 

 

2.5       Afwezigheden van kleuters en leerlingen
Bij afwezigheid gelieve de school hiervan nog dezelfde dag telefonisch (09/346.82.96) te verwittigen.
Leerplichtige leerlingen dienen bij de hervatting van de lessen een geldig afwezigheidsattest aan de klasleerkracht te bezorgen.

Bij problematische afwezigheden wordt vanaf de 5e halve dag het CLB ingelicht en wordt een dossier opgestart.

 

Hoofdstuk 3    Ouders en school

 

 

3.1       Oudercontact

Het eerste contact tussen school en ouders is het heen-en-weerschriftje of de schoolagenda.

Bij gescheiden ouders vragen wij om samen naar het oudercontact te komen, zodat beide ouders dezelfde informatie horen.

 

Kennismakingsmoment en infoavond met de juf of meester: woensdag 30 augustus 2017

 

Data:

- maandag 6 november 2017 (lager)

- maandag 4 december 2017 (kleuters)

- woensdag 20 december 2017 (lager 3/4/5/6)

- dinsdag 6 februari 2018 (lager 1/2)

- donderdag 28 juni 2018 (kleuters en lager)

- vrijdag 29 juni 2018 (kleuters en lager)

 

Contact met directeur of zorgcoördinator: op uitnodiging of na afspraak 09/346.82.96

Tijdens de lesuren zijn er geen contacten met de klasleerkrachten mogelijk, enkel op uitnodiging.

 

 

3.2       Zorg op school

Het schoolgebeuren zou voor alle kinderen een aangename ervaring moeten zijn. Maar dit is niet voor iedereen zo, het loopt niet altijd van een leien dakje. Mocht je als ouder ondervinden dat het naar schoolgaan van je kind op een bepaald moment moeilijk gaat, kunt u steeds beroep doen op een aantal mensen op school.

In de eerste plaats staat de klastitularis van je kind paraat om jullie vragen te beantwoorden. Praten helpt. Ook jullie kinderen nodigen we uit om alles open te bespreken met de klastitularis.

Logopedie voor kleuters op school tijdens de lesuren is eventueel mogelijk indien er voldoende klaslokalen beschikbaar zijn.

Op school is er een zorgteam aanwezig die een aanspreekpunt kunnen zijn voor klastitularis, ouders en kinderen. Met vragen rond gedrag, leermoeilijkheden, pesten, vragen op sociaal–emotioneel gebied, … kunt u steeds bij de zorgcoördinator (juf Nancy Van Loo) terecht.

In overleg met ouders, klastitularis en zorgcoördinator kan het CLB centrum voor leerlingenbegeleiding) betrokken worden bij de zorgvraag. Ouders kunnen met hun zorgen ook steeds rechtstreeks bij het CLB terecht. De gegevens van het CLB zijn: Grote Kaai 7, 9160 Lokeren – 09/348.25.62 – lokeren@vclbwaasdender.bewww.vclbwaasdender.be.

Wij geloven dat een open gesprek veel deuren opent om op een opbouwende manier samen te werken.

 

 

3.3       Zwemmen

Vanaf de 3de kleuterklas gaan de kleuters maandelijks zwemmen. Voor het 1e en 2e leerjaar gebeurt het zwemmen tweewekelijks in klasverband. Vanaf het 3e leerjaar zwemmen de leerlingen 1x per maand. De data worden telkens meegedeeld in het inlichtingenblad en op de jaarkalender.

Zwemmen is een volwaardige les en elke leerling dient er aan deel te nemen. Indien deelnemen niet kan, is een briefje van de ouders noodzakelijk. Voor een langere periode wordt een doktersattest gevraagd (behalve voor niet-leerplichtige kleuters).

Wegens verbouwingingen aan het zwembad van Wachtebeke, zal er geen zwemmen zijn tijdens de maanden maart-april.

 


3.4       Rapporten

De resultaten van de kinderen worden door de leerkrachten digitaal ingegegeven in het evaluatieprogramma “Schoolonline”. Naast de leergebieden en domeinen zijn ook het onderwerp, de datum en het doel waarnaar gepeild werd bij de toets en andere evauluatievormen terug te vinden op het rapport. Soms werden er meerdere doelen getoetst. Deze staan chronologisch gerangschikt. Wanneer een doel nog een bepaalde moeilijkheid oplevert of extra aandacht verdient, zal dit door de leerkracht met een woordje uitleg verduidelijkt worden onder het doel of de doelen van een bepaald leergebied of domein.

Aangezien we gedifferentieerd werken, zal het rapport van uw kind er misschien anders uitzien dan dat van een ander kind. We zorgen er namelijk voor, dat wanneer iets niet begrepen werd, er extra hulp of middelen geboden worden. Ook wanneer uw kind afwezig was, zal dat worden weergegeven met een aandachtscode.

De juf of de meester voegt bij elk rapport een persoonlijk woordje toe.

In de klas wordt het rapport door de leerkracht met uw kind besproken. Het is van groot belang dat ook u samen met uw kind het rapport bespreekt. Zo leert uw kind zichzelf te onderzoeken en stapt het de weg op naar zelfstandigheid. Deze worden meegegeven met de leerlingen van de lagere school op volgende data:

 1. Vrijdag 13 oktober 2017 (3 – 4 – 5 - 6e lj)
 2. Woensdag 25 oktober 2017 (1 – 2e lj)
 3. Vrijdag 1 december 2017 (3 – 4 – 5 - 6e lj)
 4. Woensdag 20 december 2017
 5. Vrijdag 9 februari 2018
 6. Vrijdag 27 april 2018
 7. Vrijdag 8 juni 2018
 8. Woensdag 27 juni 2018

 

 

3.5       Te onthouden data

 

Zie schoolkalender 2017-2018

 

 

3.6       Verkeerstips

De verkeerswereld van de volwassenen is niet gericht op kinderen.

Je moet er rekening mee houden, dat ze hun eigen leefwereld, mogelijkheden en beperkingen hebben.

Tot 8 jaar, en bij druk verkeer tot 10 jaar, kan een kind moeilijk de verkeersregels in praktijk omzetten.

 

Door gebrek aan ervaring zal het zelfs vaak de SLECHTE GEWOONTEN VAN OUDEREN overnemen.

 

Om een VEILIG en VLOT verkeer in de buurt van onze school te bewerkstelligen volgen hier enkele tips:

 

-       De autobestuurders vragen wij niet te parkeren op de parking aan de sporthal uit veiligheid voor de voetgangers en fietsers. Zo vermijdt men de chaos van op- en afrijdende voertuigen, openslaande deuren, kinderen die tussen voertuigen stappen.

-       In de Muylaertstraat geldt een parkeer- en stilstaanverbod ter hoogte van het breed voetpad.

-       Kinderen die met de auto worden gebracht/afgehaald, kunnen worden afgezet/opgepikt aan de schooluitgang aan de Dam. Daar kan men zonder problemen gebruik maken van de parking.