Voorwoord september

 

Beste ouders en leerlingen,

 

De start van het nieuwe schooljaar kwam deze morgen alweer na 2 zonnige vakantiemaanden om de hoek piepen.

Velen met een hartelijke lach bij het weerzien van hun vriendjes en vriendinnetjes op school.

Voor onze allerkleinste peuters toch héél spannend die eerste schooldag en ook voor een aantal nieuwe leerlingen die zich hier en daar bijvoegen in één van onze klassen.

 

Ik ben ervan overtuigd dat ook vele ouders, de juffen, de meesters, alle ander personeel en ikzelf wat zenuwachtig waren deze morgen, ook voor elk van ons begint alweer een nieuw schooljaar. Een schooljaar dat in het teken staat van “bouwen”.

WELKOM AAN IEDEREEN!

 

 

 

NIEUWBOUWPROJECT  BASISSCHOOL EKSAARDE

 

Binnenkort starten de werken voor de bouw van het nieuwe kleuter- en administratief blok voor onze school. Onder leiding van het consortium Alheembouw - ABDM architecten. Met deze uitbreiding zal de school een plaats kunnen bieden voor 500 leerlingen. De school krijgt een volledig nieuwe straatgevel waarbij de herkenbare openheid en groene uitstraling van onze school behouden blijven. In de nieuwbouw komen 6 ruime kleuterklassen met klastuintjes, een transparante overdekte binnenspeelplaats en nieuwe burelen met leraarszaal. De vrijgekomen ruimte in het bestaande gebouw zal omgevormd worden tot een uitbreiding van de bestaande refter. Ook de bestaande fietsenstalling aan de straatzijde wordt uitgebreid zodat de capaciteit verdrievoudigt: zo willen we het fietsgebruik stimuleren in het groene Eksaarde.

 

De school wordt vanaf het onthaal opgedeeld in 2 gescheiden zones: de kleuterzone en de zone voor de lagere school. Beide groepen ontmoeten elkaar in de centraal gelegen refter. Door het opdelen in deze gescheiden zones, kan elke leeftijdsgroep zich op zijn eigen tempo ontwikkelen in een geborgen omgeving.

De binnenspeelplaats en refter zijn apart afsluitbaar.

 

 

 

Voor het materiaalgebruik aan de gevels werd gekozen voor sobere materialen (wit metselwerk en vergrijsd onderhoudsarm hardhout) met frisse kleuraccenten in het buitenschrijnwerk aan de klassen en speelplaats. Het kleurgebruik aan de klassen zorgt voor een herkenbaarheid: elke klas heeft zijn eigen kleur. In de binnenspeelplaats worden met frisse kleuren en speelse vormen gewerkt in de vloerbekleding. Alle ruimtes baden in het daglicht dankzij het veelvuldig gebruik van koepels en grote ramen.

 

Het toekomen en vertrekken wordt veiliger dankzij het scheiden van alle verkeersstromen: voetgangers, fietsers en auto’s krijgen een eigen duidelijk afgebakende zone. Tussen de straat en de toegang tot het terrein is er ruimte voor het creëren van een verblijfsplek met zitbanken waar ouders kunnen wachten op de kinderen. Mede dankzij de buitenaanleg zal het groene en open karakter van de school extra zichtbaar zijn vanaf de straat.

 

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding van de lagere school: het masterplan laat toe om 4 nieuwe lagere school klassen en 4 bijkomende kleuterklassen een plaats te geven waardoor mooie open speelplaatsen ontstaan en alle verouderde containerklassen op termijn kunnen verdwijnen.

Zoals jullie allicht al hebben gemerkt, wordt de toegang aan de Dam afgesloten tijdens de bouwwerken. De fietsers (lager) worden gevraagd om de toegang langs de sporthal (Muylaertstraat) te gebruiken. Aan de voetgangers (lager) + kleuters (voetgangers en fietsers) wordt gevraagd om langs de opvang/3delj. te komen.

 

Tijdens de bouwwerken wordt er ook een deel van onze speelplaatsen afgesloten (zie plan).

 

 

 

 

MOGEN WE MET AANDRANG EN VOOR IEDERS VEILIGHEID VRAGEN OM STEEDS AAN DE POORT TE WACHTEN TOT DE LEERKRACHT VAN TOEZICHT DEZE OPENT OM 8U10, 12U, 15U20 EN DE SCHOOL VOORAF NIET ONNODIG TE BETREDEN! BEDANKT VOOR JULLIE BEGRIP.

   

Het hele schoolteam kijkt alvast met héél veel zin uit naar het nieuwe schooljaar en we willen jullie dan ook bedanken voor het vertrouwen dat jullie in onze school stellen.

Het wordt een jaar vol bouwplannen in de school. We trachten jullie via de maandelijkse nieuwsbrieven op de hoogte te houden.

 

Aan ieder van jullie een fijn school(BOUW)jaar gewenst!

Directie en het hele schoolkrachtenteam

Deze blogpost werd geplaatst op Thursday, September 13, 2018 om 10:56 door Rodney Bracke onder Mededeling, Schoolnieuws en Voorwoord.