Voorwoord oktober

Beste ouders, leerlingen en sympathisanten,

De start van het schooljaar ligt alweer een maand achter ons. Iedereen heeft ondertussen zijn of haar stekje gevonden bij de juf of de meester. Vele ouders kwamen ook langs op de infoavond eind augustus. De juffen en meesters besproken de klasthema’s, leermethodes, geplande uitstappen en nog zoveel meer… Het was een geslaagde en leerrijke avond.

Foto’s van activiteiten in de klas en/of uitstappen zullen regelmatig te vinden zijn op onze website: www.stedelijkbasisonderwijslokeren.be

De eerste schooldag bracht ook tal van veranderingen mee. Door de start van de nieuwbouw (toegang Dam werd afgesloten), waren we genoodzaakt om onze hoofdtoegang tot de school te wijzigen.

Al onze kleuters en leerlingen gebruiken nu tijdens de duur van de werken de toegang langs de sporthal en het uilennestje (beiden Muylaertstraat).

Graag de parking aan de sporthal vrijhouden voor personeel en in het belang van de veiligheid van onze voetgangers en fietsers. Ouders kunnen parkeren achter de sporthal (oprit aan het uilennestje). Ook daar graag de veiligheid van iedereen respecteren.

Nog een gouden tip: kom gerust je kleuter of leerling afhalen een kwartiertje na schooltijd, dan is de drukte al verdwenen aan de schoolpoort! J

Ook de ouderraad vergaderde reeds samen met een delegatie van leerkrachten en ikzelf, de nieuwe leerlingenraad wordt binnenkort verkozen, de leerkrachten plannen héél regelmatig een overleg, werkgroepen worden hernomen… hier wordt duidelijk niet stilgezeten.

Ben je trouwens al lid van de facebookgroep van de ouderraad? ‘Ouderraad Stedelijke Basisschool Eksaarde’

Op donderdag 27/9 vond de ‘Eerste steenlegging’ van onze nieuwbouw plaats. De burgemeester, schepen van onderwijs, tal van genodigden, kleuters, leerlingen en personeel gaven samen het startschot. We kijken alvast uit naar dit bouwproject de komende maanden.

In de week van 8-12/10 gaat de ‘Stoelendans for life’ door op onze school. (Zie ook brief die de kleuters en leerlingen reeds meekregen). Ook (groot)ouders worden uitgenodigd om deel te nemen tijdens het slotmoment van vrijdag 12/10 om 16u.

Ook de koekjesverkoop (zie brief leerlingen lager) gaat dit jaar weer door. Alle winst van de stoelendans en de koekjesverkoop gaat naar de goede doelen Alderande en het Kinderkankerfonds. Tijdens de warmste week van ‘Music for Life’  in december, zullen we met de klassen van het 3-4-5-6delj. naar Wachtebeke fietsen en het geld overhandigen.

Mevr. Veerle Bogaert

Directeur

Deze blogpost werd geplaatst op Thursday, September 27, 2018 om 09:40 door Rodney Bracke onder Voorwoord.