Opvang tijdens de paasvakantie

De buitenschoolse kinderopvang Patjoepelke van de EVA vzw Gezinswelzijn heeft de planning voor de opvang in de paasvakantie verder uitgewerkt en voorbereid, mede aan de hand van de reacties van de Lokerse basisscholen. 

Het aanbod van 6 tot 17 april 2020 wordt opnieuw geopend voor de kinderen uit volgende groepen: 

1.      kinderen van ouders die werken in een cruciale sector: de zorg, de veiligheid, de distributie, … 

2.      kinderen in een medische of kwetsbare situatie 

3.      kinderen met een moeilijke thuissituatie 

U dient hiervoor wel aan te melden, u zal hierover een brief ontvangen via Gimme.

De kinderopvang van de stad doet een inspanning om het aanbod uit te breiden en kleinschalig te houden: het aantal locaties wordt uitgebreid van 3 naar 8 /9 en dit verspreid over het ganse grondgebied Lokeren om verplaatsingen te beperken. De opvang is open van 7u tot 18u30.  We hebben getracht ‘contactbubbels’ klein te houden (max. 14 kinderen per locatie; werkelijk aantal vermoedelijk lager) en zoveel mogelijk in dezelfde groep als tijdens schoolweken. 

Locatie  Eksaarde (Dam 67 : ingang via Muylaertstraat 17 lokalen van de opvang ) vangen de kinderen op van volgende scholen:  

a.      SBS Eksaarde    

b.     Vrije Basisschool Dolfijn Eksaarde  

Deze blogpost werd geplaatst op Tuesday, March 31, 2020 om 11:39 door Eveline Van Acker onder Mededeling.