Jaarthema 2016 - 2017

 

 

Beste ouders, leerlingen en sympathisanten,

 

Het startsein van het nieuwe schooljaar met als jaarthema: “Jouw droom, onze wens”… werd deze morgen door elke kleuter, leerling en alle personeelsleden met veel toeters en vooral zeepbellen ingeblazen. Samen gaan we dit schooljaar op weg om er weer iets fijn, leuk en leerrijks van te maken. Dromen jullie mee…?

 

 (Hebben jullie trouwens onze nieuwe spandoek al gezien vooraan aan de schoolpoort?) J

 

Velen kwamen de schoolpoort binnen met een hartelijke lach bij het weerzien van hun vriendjes en vriendinnetjes op school.

Maar voor onze allerkleinste peuters was het toch héél spannend die eerste schooldag en ook voor een aantal nieuwe leerlingen die zich hier en daar bijvoegen in één van onze klassen.

 

Ik ben ervan overtuigd dat ook vele ouders, juffen, meesters - kortom het hele schoolteam - zenuwachtig waren deze morgen.
Ook voor elk van ons begint alweer een nieuw schooljaar.

WELKOM AAN IEDEREEN en alvast van harte bedankt voor het vertrouwen dat u in onze school stelt!

 

Binnenkort ontvangen jullie de afsprakennota voor het schooljaar 2016-2017, maar toch nog even wat zaken vooraf opfrissen…

 

v  kort overzicht van de schooluren:

09/340.95.90 (voor een eerste contact en het opmaken van een nieuw dossier) of 09/279.58.24 (Hoogstraat).

 

v  Alle leerboeken en leermiddelen worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen. Bij beschadiging of verlies wordt de kostprijs gefactureerd.

 

v  Alle voorzieningen (middagmaal – drank – enz.) zijn vanaf de eerste dag ter beschikking. Wij vragen om geen drankjes van thuis mee te brengen, op school zijn deze verkrijgbaar aan €0,40. Enkel water in een goed afgesloten flesje is toegelaten. Volgende dranken zijn op school te verkrijgen: water, spuitwater en melk.

 

v  U ontvangt ook, zo vlug mogelijk, een uitgebreide “afsprakennota” + kalender. Hierin staan alle mogelijke inlichtingen, regelingen en gegevens voor het hele schooljaar. Bewaar dit goed a.u.b.

 

v  Ouders die een vroeger gemaakte keuze i.v.m. levensbeschouwing willen wijzigen, vragen een officieel keuzeformulier bij de directeur en bezorgen haar dit binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf 1 september.

 

v  Het tijdschrift van Averbode wordt gratis aan alle leerlingen van het lager aangeboden. De kleuters kunnen vrijblijvend het tijdschrift bestellen.

 

v  Wij hebben in het verleden vastgesteld dat snoep of geschenkjes meebrengen ter gelegenheid van een verjaardag een zekere rivaliteit veroorzaakt en dat geschenkjes steeds duurder worden. Daarom behouden wij het voorstel van vorige schooljaren om enkel een cake of taart mee te geven, geen individuele geschenkjes!

 

v  Onze kinderen hebben op woensdag een fruitdag. Gelieve hen die dag een stuk fruit mee te geven i.p.v. een koek.

 

v  Vaak worden er ook snoepjes of iets dergelijks in de boterhammendoos gestopt. Mogen we vragen het enkel bij “gezonde” dingen te houden?

 

v  De kleuters worden afgehaald aan het hek van de kleuterspeelplaats. De kleuterleidsters geven de kleuters pas door aan het hek wanneer zij worden opgehaald door de (groot)ouders.

 

v  De (groot)ouders van onze leerlingen van het lager wachten achter het hek op de parking of achter de geschilderde strepen op het pad. De leerlingen van het lager verlaten de speelplaats pas na een teken van de juf of meester.

 

v  Ouders die wensen toe te treden tot de ouderraad zijn van harte welkom. De leden van de ouderraad werken mee aan de realisatie van allerlei activiteiten.

 

v  Kinderen die ’s middags op school blijven, betalen hiervoor €0,40.

             Voor een kleutermaaltijd vragen wij €3 en voor een maaltijd voor een                                 lagereschoolkind €3,20. Hierin zijn begrepen: soep, hoofdgerecht en dessert.

 

v  Ook dit schooljaar wordt elke maand een veggiedag ingelast. Dit wordt meegedeeld in de kalender van de nieuwsbrief.

 

v   Het aantal kinderen dat ’s middags op school gekookt blijft eten varieert dagelijks. Dit kan problemen geven voor de aankoop van middagmalen. Om deze reden zijn wij genoodzaakt u te vragen ons op vrijdagmorgen te melden welke dagen van de volgende week uw kind op school gekookt blijft eten. Enkel bij ziekte kan er van deze regel afgeweken worden indien gemeld voor 9u. Wij danken u voor uw begrip.

 

v  Om de afvalberg te beperken, vragen wij om de boterhammetjes van uw kinderen in een genaamtekende brooddoos mee te geven i.p.v. aluminiumfolie e.d. Ook de turnkledij, jasjes en mutsen graag voorzien van een duidelijk leesbare naam a.u.b.

 

v  Onze school zamelt ook dit jaar inktpatronen en lege batterijen in.
U kan deze met uw kinderen meegeven.

 

v  De facturatie en de betalingen van de schoolfactuur worden gecentraliseerd op de financieel economische dienst van het stadhuis. Concreet betekent dit dat u de schoolfactuur van uw kind per overschrijving of domiciliëring kan betalen op de stadsrekening met nummer 096-1424740-25. De schoolfactuur wordt met uw kind meegegeven en dient binnen de 14 dagen betaald te worden. Indien u verdere informatie wenst over uw schoolfactuur kan u steeds bij volgende personen terecht: 09/346.82.96 Mevr. Marleen Bracke (school: kleuters); Rodney Bracke (school: lager)

09/340.94.69 Mevr. Agnes Podevyn (stadhuis)

 

Tips voor een goede start:

 

- Geef zelf het goede voorbeeld en hou je aan de verkeersregels.

 

- Zorg ervoor dat je vervoermiddel in goede staat is, zo vermijd je gevaarlijke          situaties.

 

- Ga je als zwakke weggebruiker op pad? Draag beschermende en reflecterende   uitrusting, zo word je gezien en minimaliseer je de gevolgen bij een ongeval.

 

- Kom je met de fiets naar school, je wordt 10x beter in het verkeer gezien met      een fluo-jasje aan en je helm zorgt voor de veiligheid!

 

- Indien je met de auto naar school gebracht wordt, zorg er dan voor dat                iedereen steeds de autogordel draagt, parkeert en uitstapt op reglementaire      plaatsen. (De leerlingen van het lager zoveel mogelijk aan de kant van de             sporthal)

 

- Wees hoffelijk en heb aandacht voor andere weggebruikers, je zult zien dat het verkeer zo een stuk vlotter en aangenamer wordt.

 

Kalender voor de maand september

Donderdag 1/9         eerste schooldag

Donderdag 15/9       kronkeldidoe (sportvoormiddag ) 1ste lj.

Donderdag 15/9       verkiezing van de leerlingenraad (lager)

Vrijdag 16/9              bezoek aan de kruiskapel voor de leerlingen van RKG en

pick-nick voor alle leerlingen van het lager

Vrijdag 16/9              bezoek aan de reuzen voor de kleuters

Maandag 19/9          ouderraadvergadering

Dinsdag 20/9                        zwemmen voor de 3de kleuterklas

Donderdag 22/9       zwemmen voor het 1ste en 3de lj.

Maandag 26/9           personeelsvergadering voor de leerkrachten: er is opvang voorzien voor de leerlingen

Dinsdag 27/9                        leerlingenraad voor de verkozen leerlingen (lager)

Donderdag 29/9       zwemmen voor het 2e en 4e lj.

Donderdag 29/9       Veggiedag

 

Gelieve ook de kalender op de website van de school (www.stedelijkbasisonderwijs.be) te raadplegen.

 

Aan allen een FIJN SCHOOLJAAR gewenst!

Beste ouders, leerlingen en sympathisanten,

 

Het startsein van het nieuwe schooljaar met als jaarthema: “Jouw droom, onze wens”… werd deze morgen door elke kleuter, leerling en alle personeelsleden met veel toeters en vooral zeepbellen ingeblazen. Samen gaan we dit schooljaar op weg om er weer iets fijn, leuk en leerrijks van te maken. Dromen jullie mee…?

 

 

 

(Hebben jullie trouwens onze nieuwe spandoek al gezien vooraan aan de schoolpoort?) J

 

 

 

Velen kwamen de schoolpoort binnen met een hartelijke lach bij het weerzien van hun vriendjes en vriendinnetjes op school.

Maar voor onze allerkleinste peuters was het toch héél spannend die eerste schooldag en ook voor een aantal nieuwe leerlingen die zich hier en daar bijvoegen in één van onze klassen.

 

Ik ben ervan overtuigd dat ook vele ouders, juffen, meesters - kortom het hele schoolteam - zenuwachtig waren deze morgen.
Ook voor elk van ons begint alweer een nieuw schooljaar.

WELKOM AAN IEDEREEN en alvast van harte bedankt voor het vertrouwen dat u in onze school stelt!

 

 

Binnenkort ontvangen jullie de afsprakennota voor het schooljaar 2016-2017, maar toch nog even wat zaken vooraf opfrissen…

 

v  kort overzicht van de schooluren:

§   Voorschoolse betalende opvang van 7u-8u10

§   De morgen- en de avondopvang gaat door in de prefabgebouwen (naast de KSJ- lokalen). De morgenopvang begint om 7u en is toegankelijk via de ingang in de  Muylaertstraat.
Alle  andere hekkens blijven gesloten tot 8u10.

§   De schoolpoort gaat open om 8u10, deze wordt door de leerkracht van toezicht geopend. (Vooraf mogen zich in het kader van verantwoordelijkheid en verzekering geen leerlingen zonder begeleiding bevinden op de speelplaatsen of in het schoolgebouw)

§   De lessen in de voormiddag beginnen om 8u25 en eindigen om 12u

§   De poorten gaan terug open om 13u10

§   De lessen in de namiddag beginnen om 13u25 en eindigen om 15u20 eindigen(behalve op woensdag: 12u)

§   De naschoolse Franse les (5de en 6de leerjaar) op maandag en donderdag start om 15u20 en eindigt om 15u50

§   Er is gratis opvang voorzien tussen 15u20 en 16u

§   De naschoolse betalende opvang start om 16u en eindigt om 18u30. Dit
gebeurt door 3 toezichters: één voor de kleuters en 2 voor de lagereschoolkinderen zodat deze rustig hun huiswerk kunnen maken. De kostprijs van zowel de morgen-als de avondopvang bedraagt €1 per begonnen halfuur. (tel opvang na 16u: 0478/82.93.76)

§   De kinderen die op woensdagnamiddag opvang nodig hebben, worden opgehaald door de bus van Patjoepelke. Deze opvang gaat door in de buitenschoolse kinderopvang in de Hoogstraat 5, Lokeren. Voor deelname, gelieve contact op te nemen met de buitenschoolse opvang “Patjoepel”

09/340.95.90 (voor een eerste contact en het opmaken van een nieuw dossier) of 09/279.58.24 (Hoogstraat).

 

v  Alle leerboeken en leermiddelen worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen. Bij beschadiging of verlies wordt de kostprijs gefactureerd.

 

v  Alle voorzieningen (middagmaal – drank – enz.) zijn vanaf de eerste dag ter beschikking. Wij vragen om geen drankjes van thuis mee te brengen, op school zijn deze verkrijgbaar aan €0,40. Enkel water in een goed afgesloten flesje is toegelaten. Volgende dranken zijn op school te verkrijgen: water, spuitwater en melk.

 

v  U ontvangt ook, zo vlug mogelijk, een uitgebreide “afsprakennota” + kalender. Hierin staan alle mogelijke inlichtingen, regelingen en gegevens voor het hele schooljaar. Bewaar dit goed a.u.b.

 

v  Ouders die een vroeger gemaakte keuze i.v.m. levensbeschouwing willen wijzigen, vragen een officieel keuzeformulier bij de directeur en bezorgen haar dit binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf 1 september.

 

v  Het tijdschrift van Averbode wordt gratis aan alle leerlingen van het lager aangeboden. De kleuters kunnen vrijblijvend het tijdschrift bestellen.

 

v  Wij hebben in het verleden vastgesteld dat snoep of geschenkjes meebrengen ter gelegenheid van een verjaardag een zekere rivaliteit veroorzaakt en dat geschenkjes steeds duurder worden. Daarom behouden wij het voorstel van vorige schooljaren om enkel een cake of taart mee te geven, geen individuele geschenkjes!

 

v  Onze kinderen hebben op woensdag een fruitdag. Gelieve hen die dag een stuk fruit mee te geven i.p.v. een koek.

 

v  Vaak worden er ook snoepjes of iets dergelijks in de boterhammendoos gestopt. Mogen we vragen het enkel bij “gezonde” dingen te houden?

 

v  De kleuters worden afgehaald aan het hek van de kleuterspeelplaats. De kleuterleidsters geven de kleuters pas door aan het hek wanneer zij worden opgehaald door de (groot)ouders.

 

v  De (groot)ouders van onze leerlingen van het lager wachten achter het hek op de parking of achter de geschilderde strepen op het pad. De leerlingen van het lager verlaten de speelplaats pas na een teken van de juf of meester.

 

v  Ouders die wensen toe te treden tot de ouderraad zijn van harte welkom. De leden van de ouderraad werken mee aan de realisatie van allerlei activiteiten.

 

v  Kinderen die ’s middags op school blijven, betalen hiervoor €0,40.

             Voor een kleutermaaltijd vragen wij €3 en voor een maaltijd voor een                                 lagereschoolkind €3,20. Hierin zijn begrepen: soep, hoofdgerecht en dessert.

 

v  Ook dit schooljaar wordt elke maand een veggiedag ingelast. Dit wordt meegedeeld in de kalender van de nieuwsbrief.

 

v   Het aantal kinderen dat ’s middags op school gekookt blijft eten varieert dagelijks. Dit kan problemen geven voor de aankoop van middagmalen. Om deze reden zijn wij genoodzaakt u te vragen ons op vrijdagmorgen te melden welke dagen van de volgende week uw kind op school gekookt blijft eten. Enkel bij ziekte kan er van deze regel afgeweken worden indien gemeld voor 9u. Wij danken u voor uw begrip.

 

v  Om de afvalberg te beperken, vragen wij om de boterhammetjes van uw kinderen in een genaamtekende brooddoos mee te geven i.p.v. aluminiumfolie e.d. Ook de turnkledij, jasjes en mutsen graag voorzien van een duidelijk leesbare naam a.u.b.

 

v  Onze school zamelt ook dit jaar inktpatronen en lege batterijen in.
U kan deze met uw kinderen meegeven.

 

v  De facturatie en de betalingen van de schoolfactuur worden gecentraliseerd op de financieel economische dienst van het stadhuis. Concreet betekent dit dat u de schoolfactuur van uw kind per overschrijving of domiciliëring kan betalen op de stadsrekening met nummer 096-1424740-25. De schoolfactuur wordt met uw kind meegegeven en dient binnen de 14 dagen betaald te worden. Indien u verdere informatie wenst over uw schoolfactuur kan u steeds bij volgende personen terecht: 09/346.82.96 Mevr. Marleen Bracke (school: kleuters); Rodney Bracke (school: lager)

09/340.94.69 Mevr. Agnes Podevyn (stadhuis)

 

Tips voor een goede start:

 

- Geef zelf het goede voorbeeld en hou je aan de verkeersregels.

 

- Zorg ervoor dat je vervoermiddel in goede staat is, zo vermijd je gevaarlijke          situaties.

 

- Ga je als zwakke weggebruiker op pad? Draag beschermende en reflecterende   uitrusting, zo word je gezien en minimaliseer je de gevolgen bij een ongeval.

 

- Kom je met de fiets naar school, je wordt 10x beter in het verkeer gezien met      een fluo-jasje aan en je helm zorgt voor de veiligheid!

 

- Indien je met de auto naar school gebracht wordt, zorg er dan voor dat                iedereen steeds de autogordel draagt, parkeert en uitstapt op reglementaire      plaatsen. (De leerlingen van het lager zoveel mogelijk aan de kant van de             sporthal)

 

- Wees hoffelijk en heb aandacht voor andere weggebruikers, je zult zien dat het verkeer zo een stuk vlotter en aangenamer wordt.

 

Kalender voor de maand september

Donderdag 1/9         eerste schooldag

Donderdag 15/9       kronkeldidoe (sportvoormiddag ) 1ste lj.

Donderdag 15/9       verkiezing van de leerlingenraad (lager)

Vrijdag 16/9              bezoek aan de kruiskapel voor de leerlingen van RKG en

pick-nick voor alle leerlingen van het lager

Vrijdag 16/9              bezoek aan de reuzen voor de kleuters

Maandag 19/9          ouderraadvergadering

Dinsdag 20/9                        zwemmen voor de 3de kleuterklas

Donderdag 22/9       zwemmen voor het 1ste en 3de lj.

Maandag 26/9           personeelsvergadering voor de leerkrachten: er is opvang voorzien voor de leerlingen

Dinsdag 27/9                        leerlingenraad voor de verkozen leerlingen (lager)

Donderdag 29/9       zwemmen voor het 2e en 4e lj.

Donderdag 29/9       Veggiedag

 

Gelieve ook de kalender op de website van de school (www.stedelijkbasisonderwijs.be) te raadplegen.

 

Aan allen een FIJN SCHOOLJAAR gewenst!