Bevraging over lezen

Beste ouders,


Dit schooljaar vroegen wij jullie om een bevraging in te vullen i.v.m. met leesgedrag van onze lagere schoolkinderen.  Graag geven wij jullie enkele resultaten vanuit de bevraging mee.

66,2% van onze ouders vulden de bevraging in, waarvoor dank.

69% van onze leerlingen leest heel graag tot graag. 73% van die kinderen leest meer dan 1 boek per maand.

Bij 60% van onze leerlingen is lezen ook een belangrijke activiteit thuis en lezen de ouders vaak.

Onze leerlingen lezen hoofdzakelijk boeken van thuis, van de school of van de openbare bibliotheek.  40% van de leerlingen gaat 1 keer of meer per maand naar de bibliotheek, meestal met de ouders.

Avonturenverhalen, fantasieverhalen en informatieve boeken worden het liefst gelezen.  Vaak kiezen kinderen deze boeken omdat de kaft leuk is, omdat de korte inhoud hen nieuwsgierig maakt of omdat het moet van de school of de ouders.

Hoe jonger onze kinderen zijn hoe vaker de ouders hen voorlezen.

60% van onze ouders maakt vaak tijd om samen met hun kind te lezen.

Lezen staat dit jaar in de focus op school, dit wil zeggen dat wij er op school extra tijd voor maken. 77% van onze ouders merkt echter geen verschil in het leesgedrag thuis.

Op school hebben wij heel wat initiatieven genomen om de kinderen tot lezen te brengen. Wij brachten de ouders daar dit schooljaar, via een brief, van op de hoogte.

69% van onze ouders geeft aan dat ze op de hoogte zijn dat er een wisselkar is op school. (Bij de wisselkar kunnen de kinderen een boek van thuis binnen brengen en nemen een ander boek mee)

52% van onze ouders geeft aan dat ze op de hoogte zijn van de winkelkar. De leerlingen kunnen de boeken uit de winkelkar tijdens de speeltijden, bij mooi weer, buiten lezen of over de middag binnen bij regenweer.

81% van onze ouders geeft aan dat ze weten dat er elke maand een boekenbox van de bibliotheek in de klas is.


Verder kregen we heel wat leuke tips om ons leesonderwijs nog aantrekkelijker te maken. De leukste zijn:

  • voorlezen in de klas

  • een bonussysteem voor het lezen van boeken

  • momenten inlassen zodat kinderen over boeken kunnen vertellen

  • vrij lezen zonder taak

  • bij regenweer: binnen lezen (dit hebben we ondertussen reeds toegepast)


Wij nemen al jullie opmerkingen, tips graag ter harte en gaan verder met ons leesonderwijs aan de slag.

Wij willen jullie alvast meegeven dat we volgend schooljaar in het eerste leerjaar van start gaan met ‘zoemend lezen’.Wat is zoemend lezen?

Zoemend lezen is een leesstrategie om te komen tot correct en vlot lezen. de kinderen lezen het woord met verlengde klankwaarde. Het leesproces wordt niet onderbroken.

Bijv.: mmmaaaan. Het is niet zo dat zoemend lezen een speciale vaardigheid vereist om de klanken uit te spreken. Waar het om gaat, is dat de kinderen rustig de tijd nemen wanneer ze de klanken uitspreken zonder ze op te gaan breken in aparte stukjes.


Waarom is zoemend lezen belangrijk?

Zoemend lezen staat dichter bij het direct lezen dan het spellend lezen. Als een leerkracht het lezen spellend voordoet (dus ‘hakt en plakt’), leren kinderen spellend lezen aan. Het doel is dat kinderen correct en vlot kunnen lezen. Door niet vast te houden aan het hakken en plakken, zetten leerlingen sneller de stap naar het direct lezen van groepen letters die ze al kennen. Bovendien voorkomen we op deze manier dat kinderen hardnekkig gaan spellen


Vriendelijke groeten,


directie en het zorgteam

Deze blogpost werd geplaatst op Thursday, May 17, 2018 om 15:00 door Rodney Bracke onder Mededeling.