3KA/B Gekke bekken trekken!

Wat doen we met carnaval?

Carnavalswoorden maken door letters te grijpen tussen confetti; clowns van plasticine vervolledigen; fopballetjes vermeerderen of verminderen met verschillend grijpmateriaal afhankelijk van de groote van de bolletjes; gekke bekkenmemory; zelf een masker knutselen.....

Kijk je even mee?