Schoolraad

De doelstelling van een schoolraad is de bevordering van de opvoeding en het onderwijs van de kinderen door een nauwe samenwerking met het schoolbestuur, de leerkrachten en de ouders.

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in één van de scholen van de Stedelijke Basisschool Lokeren.

De huidige schoolraad bestaat uit:
De vertegenwoordiger van de ouders: Mevr. Wasteels Tessa
De vertegenwoordiger van het personeel: Mevr. Van Veirdeghem Karen.
De vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap: Mevr. Miek van Duffel.

Aangevuld met de schepen van onderwijs, de directeurs en vertegenwoordigers van SBS Staakte en SBS Spoele.

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk tien kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.