Leerlingenraad

 

 

Onze school vindt de mening van de kinderen erg belangrijk en daarom zetten wij volop in op ons leerlingenraad. Het leerlingenraad is volledig democratisch verkozen door de leerlingen uit de klas waardoor elke leerling de kans heeft om in het leerlingenraad te zetelen. 3 Kinderen per klas van het vierde, vijfde en zesde leerjaar zetelen en zullen de ideeën van zichzelf of andere leerlingen naar voor brengen. Elke leerling van de school kan een voorstel indienen en de hulp inroepen van een lid van het leerlingenraad.

De vergaderingen zijn vooraf vastgelegd en telkens op dinsdag.

De voorzitter en ondervoorzitter zitten de vergaderingen voor. Een secretaris volgt de vergadering mee en zorgt voor de schriftelijke weerslag. Ook de directeur is telkens van de partij zodat zij telkens op de hoogte is van alle voorstellen.

 

Elk voorstel moet een aantal stappen doorlopen alvorens uitgevoerd te worden:

1)            Voorstel wordt op papier ingediend bij de voorzitter van het leerlingenraad. (uiterste datum: vrijdag voor vergadering)

2)            Tijdens de vergadering wordt het voorstel uitgelegd door een lid van het leerlingenraad.

3)            Na de toelichting wordt er door het leerlingenraad digitaal gestemd.

4)            Het voorstel heeft een meerderheid nodig om goedgekeurd te worden door het leerlingenraad.

5)            Wanneer een voorstel wordt goedgekeurd, wordt besproken wie initiatief zal nemen en hoe er initiatief genomen zal worden om dit voorstel concreet te maken.

 

Leerlingenparticipatie dragen wij als school hoog in het vaandel. Wij zorgen ervoor dat we een gevolg geven aan de voorstellen van onze kinderen. Want alle kinderen verdienen een stem in ons verhaal.